Pavadinimas
Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
Adresas:
Šiaulių bankas AB, b.k. 71800
Administracija
Tel.:
Mob.:
El. paštas:
Tiekimo skyrius
Mob.:
Mob.:
El. paštas:

UAB „Tilta“
142151650
LT421516515
Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda
LT567180000014467021
—————————–
+370 46 410577
+370 65 798785
info@tilta.lt
—————————–
+370 647 58818
+370 670 18004
tiekimas@tilta.lt

Kontaktai

Pavadinimas UAB „Tilta“
Įmonės kodas: 142151650
PVM mokėtojo kodas: LT421516515
Adresas: Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda
Šiaulių bankas AB
Banko kodas: 71800
Sąsk. nr:
LT567180000014467021
Administracija
Tel.: +370 46 410577
Mob.: +370 65 798785
El. paštas: info@tilta.lt
Tiekimo skyrius
Mob.: +370 647 58818
Mob.: +370 670 18004
El. paštas: tiekimas@tilta.lt